Choose a different country

Privacybeleid en Cookies

Privacybeleid & Cookies

Privacybeleid

Ten aanzien van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wordt Gunnebo AB (hierna te noemen Gunnebo, ons en wij), gevestigd te Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit privacybeleid (hierna te noemen het beleid).

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor Gunnebo. Het beschermen van alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan Gunnebo is voor ons zeer belangrijk, of het nu gaat om gegevens van individuen waarmee wij zakendoen, bezoekers en gebruikers van onze websites of andere personen. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend individu. In dit beleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en beheren en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of browset op onze website, dient u dit beleid volledig door te lezen en te controleren of u akkoord gaat met ons privacybeleid.Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites. Dit beleid is niet van toepassing op deze sites van derden en wij adviseren u om de beleidslijnen voor privacy en veiligheid te controleren voor iedere website die u bezoekt. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen zeggenschap over de handelingen van derden met betrekking tot uw gegevens.Voor een uitleg over de gedefinieerde termen in dit beleid verwijzen wij naar de onderstaande woordenlijst.

 

Van welke mensen verzamelen wij persoonsgegevens?

Gunnebo verzamelt binnen de context van haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens van een scala aan individuele personen, waaronder:

 • vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten;
 • aannemers;
 • gebruikers van onze website;
 • individuen die op enige wijze contact met ons opnemen, en;
 • sollicitanten.

De manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verkrijgen persoonsgegevens die - online en offline - bewust en vrijwillig door u aan ons worden verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website bezoekt en/of een van onze webformulieren invult;
 • contact opneemt met onze klantenservicecentra of ons op andere wijze vraagt om informatie;
 • een bezoek brengt aan onze bedrijfsterreinen;
 • een order bij ons plaatst,
 • met ons communiceert via sociale netwerksites, apps van derden of vergelijkbare technologieën,
 • zich abonneert op onze blog, nieuwsbrieven, e-mails, en;
 • een bezoek brengt aan een van onze stands op een beurs.

Ook kunnen wij informatie verzamelen die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gebruik van andere websites die wij hanteren en van gerelateerde derden zoals onderaannemers.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Binnen een zakelijke context kan Gunnebo een reeks persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functiebenaming, foto's voor identificatiedoeleinden, e-mailadres, woonadres en andere contactgegevens, informatie over uw zakelijke belangen en andere interesses, communicaties met u (inclusief notulen van besprekingen), producten of diensten van Gunnebo die wij aan u hebben geleverd of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent alsmede financiële informatie en betalingsinformatie.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij bepaalde standaardgegevens die door uw browser naar onze website worden gestuurd. Hierbij gaat het om technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, ingestelde tijdzone, toegangstijden, land en eventuele adressen van verwijzende websites.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aan u verstrekken van informatie, producten en diensten die door u worden besteld;
 • het informeren van u over eventuele veranderingen in uw diensten en het verstrekken aan u van informatie met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
 • het verstrekken aan u van informatie over onze marktomgeving, events, productlanceringen;
 • het communiceren met u en met contacten bij derden;
 • het beheren van onze website en het helpen verbeteren van onze producten en diensten;
 • het uitvoeren van analyses met betrekking tot het gebruik van onze website;
 • het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, en;
 • andere zakelijke doeleinden, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gerechtelijke onderzoeken, onderzoeken van toezichthoudende instanties en interne onderzoeken en schuldbeheer.

Recruitment

Als u via onze website of op andere wijze solliciteert naar een baan, zullen wij aanvullende en meer specifieke persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw kwalificaties, carrièreverloop, externe referenties en notulen van gesprekken. Ook kunnen wij u vragen om andere informatie, zoals bijvoorbeeld uw interesses en het soort banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u verstrekt aan Gunnebo met betrekking tot een vacature zullen worden verwerkt conform onze Verklaring recruitment .

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Gunnebo

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgebonden gegevens moet Gunnebo de rechtsgrondslag aangeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In lijn met de bovenstaande doelstellingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, vormt normaliter een van de volgende zaken de rechtsgrondslag voor de verwerking door Gunnebo van uw persoonsgegevens:

 • uw toestemming;
 • de tenuitvoerlegging van een overeenkomst met u of met andere individuen;
 • de rechtmatige ondernemingsbelangen van Gunnebo of derden, dan wel;
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Gunnebo kan uw persoonsgegevens op "need-to-know"-basis delen met mensen binnen het bedrijf die die gegevens nodig hebben om zakelijke of juridische redenen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een administratieve taak zoals de verwerking van een factuur of voor het doorsturen van een door u ingediende vraag naar de juiste afdeling binnen Gunnebo.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, inclusief de autoriteiten, Gunnebo's adviseurs, leveranciers van IT-diensten en derden die door Gunnebo zijn ingeschakeld om de door u gevraagde diensten te leveren, en wel voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot materialen die worden weergegeven dan wel anderszins beschikbaar zijn op de website van Gunnebo, voor het inwinnen van juridisch of ander professioneel advies, voor het reageren op een wettelijk verzoek of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting en voor het handhaven van de gebruiksvoorwaarden voor de website van Gunnebo.

Als wij een bedrijf of activa verkopen, kopen of fuseren, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, waaronder de mogelijke verkoper dan wel koper van dat bedrijf of die activa.

Aangezien Gunnebo wereldwijd actief is, kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens delen met alle eenheden binnen de wereldwijde Gunnebo Groep. Deze eenheden zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens en mogen deze uitsluitend gebruiken voor de in dit beleid aangegeven doeleinden.

Wij kunnen ertoe besluiten om gebruikers de mogelijkheid te bieden voor het delen van opmerkingen, berichten, testimonials dan wel andere informatie. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen toegankelijk zijn. Informatie die u daar verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere bezoekers.

Tenslotte kunnen wij niet-persoonsgebonden gegevens delen met andere derden die hierboven niet zijn beschreven. Als wij dat doen, kunnen wij geaggregeerde informatie gebruiken of de informatie niet-identificeerbaar maken, zodat het onwaarschijnlijk is dat een derde partij de gegevens kan koppelen aan u, uw computer of uw apparaten. Aggregatie houdt in dat wij de niet-persoonsgebonden gegevens van een groot aantal mensen combineren, zodat de gegevens niet herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. Niet-identificeerbaar maken houdt in dat wij proberen om bepaalde delen van informatie te verwijderen of te wijzigen die zouden kunnen worden gebruikt om gegevens te koppelen aan een specifiek persoon.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij wijzen u erop dat het mogelijk is dat personen waaraan Gunnebo uw persoonsgegevens binnen het kader van dit beleid kan verstrekken zich bevinden in een ander land dan uw eigen land en dat daar voor de gegevensbescherming mogelijk minder strenge eisen gelden dan in uw eigen land. Door akkoord te gaan met dit beleid verklaart u ook akkoord te gaan met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander land dan uw eigen land.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens doorgeven over de landsgrenzen heen zullen wij de wettelijk voorgeschreven maatregelen nemen om te waarborgen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat hiermee wordt omgegaan in lijn met dit beleid. Als u verblijft in de EER dan wel Groot-Brittannië kunt u na een verzoek daartoe een document ontvangen met daarin de maatregelen die wij hebben genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten onder deze omstandigheden. Gebruik hiervoor het contactformulier dat beschikbaar is op onze website http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form of per e-mail privacy@gunnebo.com

Security

Gunnebo takes all reasonable technical and organisational security measures to protect Personal Data from accidental or unlawful destruction, accidental loss and unauthorised access, destruction, misuse, modification or disclosure.

Records retention

Your Personal Data is not kept for longer than is necessary for the purposes for which it is collected. This means that data and records (including Personal Data) are destroyed or erased from our systems when no longer required. The amount of time that records are kept for varies depending upon the type of Personal Data they contain.

Your rights

Applicable data privacy laws give rights to individuals in respect of Personal Data that organisations hold about them.  If you wish to:

 • request a copy of the Personal Data that we hold about you; or
 • request that we rectify, delete, or limit the processing of your Personal Data,

please submit your written request to Gunnebo AB via privacy@gunnebo.com

[If you decide that you do not want to receive commercial communications from us, whether by email, telephone or post, you can "opt-out" from receiving such communications by clicking on the "unsubscribe" link provided at the bottom of each commercial email and updating your preferences, or by contacting us at privacy@gunnebo.com.

Questions and complaints

If you have a concern or complaint about how Gunnebo has used your Personal Data, as a first step, you should raise this in writing with Gunnebo, using the contact details available on our website at  http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form via privacy@gunnebo.com.

If you are not satisfied with the handling of your concern or complaint by Gunnebo, you can escalate this to your national Data Protection Authority.

Changes to this Policy

We reserve the right to modify or amend this Policy at any time by posting the revised Policy on our website. It is your responsibility to review the Policy every time you submit information to us or place an order.

Cookies

A cookie is a small data file that a website may write to your hard drive when you visit. A cookie file can contain information (such as a user ID) that the website can use to track the pages you have visited and your preferences. The only Personal Data a cookie can contain is information you personally supply.  A cookie cannot read data from your hard disk or read cookie files created by other websites.

Gunnebo uses cookies to track user traffic patterns and to provide a better service for users when they visit the website.

Users can set their browsers to provide notification when a cookie is received,. Users can also refuse all cookies by turning the function off in their browsers. However, to ensure the full functionality of the Gunnebo website, the use of cookies is required.

When first accessing a Gunnebo website, a banner will appear explaining the website's cookie use.

Social media features

Gunnebo.com includes social media features, such as sharing or following buttons. These features may collect your IP address, which page you are visiting on our sites, and may set a cookie to enable the feature to function properly.

Social media features are either hosted by a third party or hosted directly on our websites. This Policy does not apply to these features. Your interactions with these features are governed by the privacy policy and other policies of the companies providing them.

Your feedback

We think it is very important to hear what you have to say about our policies. If you have any feedback about this Policy, please e-mail us at privacy@gunnebo.com  

 

Last Updated [February 14th 2018]

Glossary

Data Controller A party that determines the purposes and means of data processing.
Data Protection Authority The relevant supervisory authority with responsibility for privacy or data protection matters in the jurisdiction of Gunnebo and/or a Gunnebo Group Company;
European Economic Area (EEA) The EEA includes all European Union member states and Iceland, Liechtenstein and Norway.
Personal Data Information which relates to an identified or identifiable individual (i.e. data about Gunnebo employees, contractors, applicants, employees of vendors and suppliers, contractors, customers, patients using our products and individuals who use our website or service centres). It includes names, addresses, email addresses, job applications, user account information, and correspondence. Personal Data can also include web browsing information (e.g. data associated with a particular cookie) and IP addresses, when such information can be linked to an individual.
Processing Doing anythingwith Personal Data; this includes collecting it, storing it, accessing it, combining it with other data, sharing it with a third party, or even deleting it.